Vilkår for bruk av DIGGIPAY
Gjelder fra 1. november 2023


1. Om Tjenesten
Disse vilkårene gjelder for bruk av DIGGIPAY (“Tjenesten”). DIGGIPAY er utviklet og driftes av Espos Norge AS (Espos) og er tilgjengelig for alle. Vilkårene gjelder inntil Tjenesten opphører eller vilkårene erstattes av nye vilkår.
DiggiPay er en betalingsløsning utviklet for kontantløs betaling med digitale e-penger. DiggiPay betalingsplattformen består av en webside og tilhørende DIGGIPAY mobil applikasjon.
Ved registrering i DIGGIPAY betalingsløsningen opprettes en brukerprofil med tilhørende brukerkonto og påfylling av konto gjøres med Visa, Mastercard eller Vipps.
Som registrert bruker med egen profil og brukerkonto utføres kontantløse betalinger med DIGGIPAY applikasjonen via QR koden, et eget DIGGIPAY kort eller armbånd med RFID chip eller en annen bærer med en RFID-chip programmert til å fungere for DIGGIPAY betalinger. E-penger administreres i brukerens DIGGIPAY brukerprofil på denne nettsiden eller i DIGGIPAY mobil applikasjon. Her kan brukeren via sin profil fylle på ønsket beløp til e-penge konto, refundere e-penger tilbake til egen konto, foreta straksoverføring til andre DiggiPay brukere (kun tilgjengelig i DIGGIPAY mobil applikasjon), og se oversikt over egne transaksjoner og forbruk. DIGGIPAY betalingsløsningen benyttes blant annet av skole- og bedriftskantiner, forskjellige typer arrangementer og festivaler rundt om i landet.
Espos innehar en konsesjon som et E-pengeforetak fra Finanstilsynet for drift av Tjenesten og betalingsplattformen DIGGIPAY er underlagt deres tilsyn.

2. Behandling av personopplysninger
Espos samler inn personopplysninger om deg dersom du oppretter en brukerprofil i DIGGIPAY. Vennligst se vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler slike personopplysninger.

3. Cookies
Nettsiden https://www.diggipay.no benytter kun nødvendige cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere og forbedre funksjonaliteten og ytelsen på nettsiden til Tjenesten. Ønsker du mer informasjon om hvordan Espos benytter cookies (informasjonskapsler) kan du lese om dette i vår personvernerklæring nederst på nettsiden.

4. Immaterielle rettigheter
Alt innhold på https://www.diggipay.no og i DIGGIPAY mobil applikasjon, inkludert men ikke begrenset til, tekst, design, logoer, programvare, tekniske tegninger, konfigurasjoner, grafikk, og filer, tilhører Espos. Slikt materiale kan kun benyttes i den grad det er nødvendig for bruk av Tjenesten i henhold til disse vilkårene. Det ikke tillatt å kopiere eller publisere noe materiale fra Tjenesten uten forutgående skriftlig tillatelse fra Espos.

5. Begrensninger og ansvar
Espos kan ikke garantere at Tjenesten alltid er tilgjengelig eller fungerer optimalt, og nettsiden og/eller mobilapplikasjonen kan til tider være utilgjengelig grunnet vedlikehold eller av andre grunner. Espos er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår fordi Tjenesten ikke kan benyttes som forventet. Espos er kun ansvarlig for tap eller skade som oppstår grunnet Espos´ forsett eller grove uaktsomhet. Espos er ikke ansvarlig for indirekte tap. Espos er uansett ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinkelser utenfor Espos sin kontroll, som for eksempel myndighetsbeslutninger, krigshandlinger, streik, lockout, brann, eksplosjon, virusangrep, sabotasje, eller andre liknende hendelser som anses som force majeure.

6. Endringer
Espos forbeholder seg rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan Tjenesten tilbys, inkludert men ikke begrenset til, de avgifter/priser som til enhver tid er forbundet med bruk av Tjenesten. Espos kan når som helst foreta endringer og/eller forbedringer i Tjenesten eller endringer i disse vilkårene uten at dette nødvendigvis varsles på forhånd. Vesentlige endringer annonseres på https://www.diggipay.no.

7. Klager
Ved spørsmål eller klager angående Tjenesten kan kunden kontakte Espos på telefonnummer +47 406 45 215 eller e- post: post@diggipay.no. Klager kan også sendes Forbrukerrådet via Forbrukerrådets hjemmeside: https://www.forbrukerradet.no. Du kan også benytte EU kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR) for å sende en klage vedrørende Espos. Denne portalen er bygget for å hjelpe kunder som har kjøpt varer eller tjenester på internett. For mer informasjon om denne løsningen eller for å sende en klage via portalen, benytt denne lenken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Tvister som ikke kan løses gjennom forhandling eller mekling avgjøres ved de alminnelige norske domstoler med Drammen tingrett som første instans.

8. Kontaktinformasjon og generell informasjon om Espos
Foretaksnavn: Espos Norge AS
Organisasjonsnummer: 997 457 056
Kontor: Kobbervikdalen 59, 3036 Drammen
Postadresse: Espos Norge AS, Postboks 9519, 3066 Drammen
Telefon: +47 406 45 215
Nettside: https://www.espos.no
Espos sin forretningsvirksomhet er i hovedsak utvikling, drift og utleie av betalingsløsninger og kassasystemer. Espos er et lisensiert betalingsforetak med e-pengekonsesjon fra Finanstilsynet tilknyttet vår virksomhet. Se denne lenke for informasjon om vår konsesjon: https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detalj/?id=183878

9. Gjeldende lov
Norsk lov gjelder for disse vilkårene.